Daniel har en bakgrund inom konsult- och rådgivningsbranschen från KPMG. Han var kundansvarig och uppdragsledare på flera projekt, jobbade med kommunikation, rekrytering, personalplanering samt var projektledare för en hel del interna satsningar. Senast kommer han från Renault som business controller. Han har bott och studerat i Genève samt har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.