Fredrik har en bakgrund inom Strategi- och IT-konsultbranschen där han arbetat mycket mot Private Equity bolag och andra typer av investerare. Programmering och webb/app-utveckling har varit ett stort intresse ända sedan grundskolan och har resulterat i ett antal publicerade spel och appar.
Fredrik har en examen från Handelshögskolan i Stockholm.